Hosting

1. GÓI HOSTING BÁN HÀNG

 

2. GÓI HOSTING DOANH NGHIỆP - TMĐT

 

Dịch vụ bổ sung

 

1G Bandwidth Extra + 20.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

5G Bandwidth Extra + 95.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

10G Bandwidth Extra + 185.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

50G Bandwidth Extra  + 450.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

100G Bandwidth Extra  + 800.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

Restore data for Hosting  + 200.000đ / lần

 

 

 

 

Đường link tiện ích :

 

1./ Tính năng cộng thêm

2./ Mẫu banner cho website

3./ Cài đặt teamviewer

4./ Hướng dẫn quản trị website

 

Hỗ trợ trực tuyến