Tài khoản ngân hàng


Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hay ATM

Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản sau. Khi nhận được thông tin chuyển tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ xác nhận thông báo cho Quý khách.

 

 Lưu ý : Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung giao dịch, đơn vị chuyển khoản.

 

  Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - CN Bắc Sài Gòn (BIDV)

  Số tài khoản : 31 31 00 00 07 41 93
  Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 

  Ngân hàng Á Châu - Phòng giao dịch Thống Nhất (ACB)

  Số tài khoản : 6877968
  Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 

  NH Ngọai Thương Vietcombank

  Số tài khoản : 00 71 000 81 78 22
  Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

  

Hỗ trợ trực tuyến