Tuyển Dụng

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Website

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Website

Thiết kế các mẫu backdrop, bangdroll, banner, logo … trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube…)
Tuyển Lập Trình Website ngôn ngữ PHP

Tuyển Lập Trình Website ngôn ngữ PHP

Hiểu rõ lập trình PHP, nắm vững kiến thức về HTML/CSS, JS/JQuery
Kinh Doanh Online - Tư Vấn Dịch Vụ Website

Kinh Doanh Online - Tư Vấn Dịch Vụ Website

Kinh Doanh Online - Tư Vấn Dịch Vụ Website - thương mại điện tử
    Hỗ trợ trực tuyến